Doradca olejowy

Doradca olejowy

Klasyfikację jakościową olejów silnikowych określa norma API. Ma ona na celu pomóc w wyborze właściwego oleju w zależności od warunków pracy silnika. Podstawowy podział dotyczy silników benzynowych (oleje oznaczane literą „S”) oraz Diesla (oleje oznaczone literą „C”). Po literze oznaczającej typ silnika umieszczana jest litera normy właściwej, z zachowaniem kolejności im dalsza litera alfabetu tym norma wyższa i nowsza. Oznaczenia olejów mogą obejmować obie kategorie: benzynowe i diesla, np. API SL/CF, co oznacza że olej może być stosowany zarówno w silniku benzynowym, gdzie producent zaleca normę SL jak i w silniku diesla gdzie zalecana jest norma CF.

SILNIKI BENZYNOWE

Klasa API Zastosowanie Oleje
SA Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w starszych silnikach pracujących w łagodnych warunkach. Nie zastępuje innych klas jakościowych. Stosowana tylko w przypadku wyraźnego zalecenia producenta - NORMA PRZESTARZAŁA LUX 10
SB Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w starszych silnikach pracujących w niedużych obciążeniach. Stosowana tylko w przypadku wyraźnego zalecenia producenta - NORMA PRZESTARZAŁA BRAK
SC Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach benzynowych samochodów osobowych i niektórych ciężarowych produkowanych w latach 1964 - 1967r, które pracują w umiarkowanych warunkach - NORMA PRZESTARZALA Superol CB/SC
SD Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach benzynowych samochodów osobowych i niektórych ciężarowych produkowanych w latach 1968-1970, które pracują w ciężkich warunkach oraz w niektórych modelach produkowanych w 1971. Zastępuje klasę jakościową SC - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Selekt SD
SE Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach benzynowych samochodów osobowych i ciężarowych produkowanych od 1972 roku, które pracują w bardzo ciężkich warunkach oraz w niektórych modelach produkowanych w 1971. Zastępuje klasę jakościową SC i SD - NORMA PRZESTARZAŁA  
SF Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach benzynowych samochodów produkowanych od 1980 roku. Zapewnia właściwości przeciwutleniające oraz przeciwzużyciowe. Zwiększa ochronę przed osadami w silniku, rdzą i korozją. Zastępuję klasę jakościową SC, SD i SE - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Universal SF/CC
SG Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach benzynowych produkowanych od 1989 roku samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Zapewnia właściwości przeciwutleniające i przeciwzużyciowe, a także zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem i zachowanie czystości silnika.

 

Zastępuję klasę jakościową SF, SF/CC, SE lub SE/CC. - NORMA PRZESTARZAŁA

Spec Diesel Premium CF-4/SG

 

Spec Standard CE/SG

SH Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach benzynowych samochodów produkowanych od 1992 roku. Zastępuje klasę jakościową SG. - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Diesel SHPD CG-4
SJ Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach produkowanych od roku 1996 samochodów osobowych, sportowych, dostawczych i lekkich ciężarowych. Zastępuję klasę jakościową SH i starsze - NORMA AKTUALNA Spec Diesel HPD CG-4/SJ

 

Spec Diesel SHPD CG-4

Spec Gas SJ

Spec Gold SN/SM/CF

SL Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach produkowanych od roku 2001 samochodów osobowych, sportowych, dostawczych i lekkich ciężarowych. Zastępuję klasę jakościową SJ i starsze - NORMA AKTUALNA. Extraspec Classic SL/CF

 

Extraspec Sport SN/CF

Spec Diesel 2000 CI-4/SL

Spec Diesel SHPD CI-4

Spec Diesel SHPD CG-4

Spec Diesel SHPD CH-4

Spec Gold SN/CF

Spec Gold SN/SM/CF

Spec Premium A5/B5 SL/CF

SM Kategoria olejów silnikowych obowiązująca od 2004 roku jest przeznaczonych do stosowania w obecnie użytkowanych samochodach z silnikiem benzynowym. Zapewnia lepszą odporność na utlenianie, mniejsze zużycie silnika, ochronę i lepszą wydajność w niskich temperaturach przez cały okres eksploatacji oleju. Zastępuję klasę jakościową SL i SJ - NORMA AKTUALNA Extraspec Sport SN/CF

 

Spec Gold SN/CF

Spec Gold SN/SM/CF

Spec Gold Synthetic SN/SM/CF

Spec Gold SN/SM/CF

Spec Gold SN/SM/CF

Spec Premium C3 SN/SM/CF

Spec Premium C5 SN/CF

SN Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach samochodów osobowych, sportowych, dostawczych i lekkich ciężarowych produkowanych od 2011 roku. Zapewnia mniejsze zużycie paliwa i ochronę elementów systemu emisji spalin. Zastępuję klasę jakościową SM i starsze - NORMA AKTUALNA Extraspec Sport SN/CF

 

Extraspec Racing SN/CF

Spec Diesel FAP/DPF CJ-4

Spec Diesel SHPD E9 CJ-4/SN

Spec Gold SN/CF

Spec Gold SN/SM/CF

Spec Premium C2/C3 SN/CF

SN Plus

Kategoria olejów silnikowych jest rozszerzeniem obowiązującej normy jakościowej SN. Olej zapewnia ochronę silnika przed zjawiskiem LSPI (low speed pre-ignition) przedwczesnego zapłonu w zakresie małej prędkości obrotowej i dużych obciążeń silnika wczesnym zapłonem wstępnym (LSPI).

Spec Premium C3 SN/SM/CF

 

Spec Premium C5 SN/CF

>

SILNIKI DIESLA

Klasa API Zastosowanie Oleje
CA Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach diesla pracujących w lekkich i umiarkowanych warunkach. Stosowana w 1940 - 1950r. - NORMA PRZESTARZAŁA  
CB Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w średnio obciążonych silnikach diesla pracujących w lekkich i umiarkowanych warunkach z paliwem wymagającym większej ochrony przed zużyciem. Zapewnia niezbędną ochronę przed korozją. Stosowana w 1949 - 1960r. - NORMA PRZESTRZAŁA Superol CB

 

Superol CB/SC

CC Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w średnio obciążonych silnikach diesla pracujących w warunkach ciężkich i umiarkowanych. Zapewnia ochronę przed tworzeniem się osadów i zanieczyszczeń oraz korozją. Stosowana od 1961 roku - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Marina CC

 

Spec Universal SF/CC

Superol CC

CD Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach diesla o dużym obciążeniu, w których ważne są właściwości przeciwzużyciowe i ochrona przed tworzeniem osadów i rdzy przy stosowaniu paliw różnej jakości, w tym o wysokiej zawartości siarki. Stosowana od roku 1955 - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Marina CD

 

Superol CD

CD-II Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania dwusuwowych silnikach diesla wymagających wysokiej wydajności zużycia paliwa i ochrony przed tworzeniem się osadów. Spełnia również wymagania klasy jakościowej CD - NORMA PRZESTARZAŁA  
CE Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach z turbodoładowaniem, a także w silnikach pracujących na niskich jak i wysokich obrotach przy dużym obciążeniu. Stosowana od 1984 roku. Zastępuje klasę jakości CC i CD - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Standard CE/SG
CF Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach z bezpośrednim wtryskiem oraz w innych silnikach Diesla, w których stosuje się  paliwo z zawartością siarki powyżej 0.5%. Stosowana od 1994 roku. Zastępuje klasę jakości CD - NORMA PRZESTARZAŁA Extraspec Classic SL/CF

 

Extraspec Sport SN/CF

Extraspec Racing SN/CF

Spec Diesel Premium CF-4/SG

Spec Diesel SHPD CI-4

Spec Diesel SHPD CG-4

Spec Diesel SHPD CH-4

Spec Diesel UHPD CI-4/CF

Spec Gold SN/CF

Spec Gold SN/SM/CF

Spec Premium A5/B5 SL/CF

Spec Premium C2/C3 SN/CF

Spec Premium C3 SN/SM/CF

Spec Premium C5 SN/CF

CF-2 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach dwusuwowych wymagających większej ochrony. Stosowana od 1994 roku. Zastępuje klasę jakości CD-II - NORMA PRZESTARZAŁA  
CF-4 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w wysokoobrotowych silnikach czterosuwowych. Zapewnia lepsze właściwości pzeciwzużyciowe oleju oraz chroni przed powstawaniem zanieczyszczeń. Stosowana od 1990 roku - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Diesel 2000 CI-4/SL

 

Spec Diesel Premium CF-4/SG

Spec Diesel SHPD CG-4

CG-4 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do silników czterosuwowych wysokoobrotowych. Zapewnia skuteczną ochronę przed tworzeniem się osadów, piany i korozji, a także zapewnia stabilność oksydacyjną. Spełnia normy emisji spalin z 1994 roku. Stosowana od 1994 roku - NORMA PRZESTARZAŁA Spec Diesel 2000 CI-4/SL

 

Spec Diesel HPD CG-4/SJ

Spec Diesel SHPD CG-4

CH-4 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach czterosuwowych wysokoobrotowych, w których stosuje się paliwo o zawartości siarki do 0,5%. Zapewnia skuteczną ochronę przed tworzeniem się osadów, piany i korozji, a także zapewnia stabilność oksydacyjną. Spełnia normy dotyczące emisji spalin z 1998 roku. Stosowana od 1998 roku. Zastępuje normę jakościową: CD, CE, CF-4, CG-4 - NORMA AKTUALNA Spec Diesel SHPD CH-4
CI-4 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach  czterosuwowych wysokoobrotowych z systemem EGR, w których stosuje się paliwo o zawartości siarki do 0,5%. Spełnia wymagania norm dotyczących emisji spalin z 2004 roku. Zapewnia właściwości przeciwzuzyciowe i ochronę przed korozją. Stosowana od 2002. Zastępuje normę jakościową: CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4 - NORMA AKTUALANA Spec Diesel 2000 CI-4/SL

 

Spec Diesel FAP/DPF

Spec Diesel SHPD CI-4

Spec Diesel UHPD CI-4/CF

CJ-4 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach diesla o podwyższonej czystości spalin wyposażonych w filtr cząstek (DPF) lub układy recyrkulacji spalin (EGR) przy stosowaniu paliwa o zawartości siarki do 500ppm. Stosowanie paliwa z zawartością siarki powyżej 15ppm może mieć wpływ na trwałość układu oczyszczania spalin i odstępy między wymianami oleju. Spełnia wymagania norm dotyczących emisji spalin z 2010 roku. Stosowana od 2006 roku. Zastępuje normę jakościową: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4 - NORMA AKTUALNA Spec Diesel FAP/DPF CJ-4

 

Spec Diesel SHPD E9 CJ-4/SN

CK-4 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w wysokoobrotowych, czterosuwowych silnikach wysokoprężnych. Spełnia wymagania emisji spalin z 2017 roku. Zapewnia ochronę przed utlenianiem oleju, zatruciem katalizatora, blokowaniem filtra cząstek stałych, zużyciem silnika, osadami tłoka oraz spadkiem właściwości pod wpływem niskiej i wysokiej temperatury. Oleje kategorii CK-4 są stosowane w silnikach diesla zasilanych paliwem o zawartości siarki do 500 ppm, jednak stosowanie paliwa o zawartości siarki powyżej 15ppm może mieć wpływ na trwałość układu oczyszczania spalin i odstępy między wymianami oleju. Spec Diesel FAP/DPF
CK-4 5W/30
FA-4 Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w wysokoobrotowych, czterosuwowych silnikach wysokoprężnych. Spełnia wymagania emisji spalin z 2017 roku. Zapewnia ochronę przed utlenianiem oleju, spadkiem lepkości w wyniku ścinania i napowietrzania oleju, a także ochrony przed zatruciem katalizatora, blokowaniem filtra cząstek stałych, zużyciem silnika oraz spadkiem właściwości pod wpływem niskiej i wysokiej temperatury. Oleje kategorii FA-4 są stosowane w silnikach diesla zasilanych paliwem o zawartości siarki do 15ppm. DOSTĘPNY WKRÓTCE

Klasyfikacja jakościowa olejów ACEA

Klasyfikacja jakościowa ACEA określa oleje silnikowe biorąc pod uwagę dwa aspekty wymagania odnośnie właściwości smarnych oraz obowiązujących norm emisji spalin EURO.  Każdy zestaw sekwencji opisujących właściwości jest opisany przez dwuczęściowy kod zawierający literę określającą klasę (np.C) oraz liczbę definiującą kategorię (np. C1). Kategoria określa oleje przeznaczone do różnych celów lub zastosowań w klasie, związane z pewnym aspektem lub aspektem dotyczącym wydajności oleju. Normy klasyfikacji ACEA dzielą oleje na 3 grupy:

  • Ax/Bx określająca oleje do silników benzynowych oraz wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich dostawczych.
  • Cx określająca oleje “ekologiczne” o niskiej zawartości popiołu, przeznaczonych do silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych i dostawczych dostosowanych do nowych norm czystości spalin.
  • Ex określająca oleje do mono obciążonych silników Diesla.

ACEA 2016

Źródło: ATIEL: European Economic Interest Grouping

Ax/Bx - oleje do silników benzynowych i diesla typu HIGH SAPS

Klasa ACEA

Zastosowanie

Oleje

A1/B1

Kategoria olejów silnikowych Fuel Economy (oszczędność paliwa) o niskiej lepkości HTHS od 2,6 do 3,5 mPas dla klasy lepkości XW-20 oraz od 2,9 do 3,5 mPas dla pozostałych lepkości. Wysoka zawartość popiołu siarczanowego - NORMA WYCOFANA

Spec Gold SN/SM/CF 0W/20

A3/B3

Kategoria olejów silnikowych o wysokiej wydajności, niskim zużyciu paliwa, minimalnej lepkości HTHS 3,5 mPas i wysokiej zawartości popiołu. Przeznaczone do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich dostawczych - NORMA AKTUALNA (WKRÓTCE USUNIĘTA)

Extraspec Classic SL/CF

Extraspec Sport SN/CF

Spec Diesel 2000 CI-4/SL

Spec Diesel HPD CG-4/SJ

Spec Diesel Premium CF-4/SG

Spec Diesel SHPD CI-4

Spec Diesel SHPD CG-4

Spec Diesel SHPD CH-4

Spec Gas SJ

Spec Gold SN/SM/CF

A3/B4

Kategoria olejów silnikowych o wysokiej wydajności, minimalnej lepkości HTHS 3,5mPas oraz wysokiej zawartości popiołu siarczanowego. Przeznaczony do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oleju w silnikach benzynowych samochodów osobowych i lekkich dostawczych oraz w silnikach wysokoprężnych z wtryskiem bezpośrednim. Nadają się także do tych silników, w których zaleca się użycie klasy A3/B3 - NORMA AKTUALNA

Extraspec Classic SL/CF

Extraspec Sport SN/CF

Extraspec Racing SN/CF

Spec Diesel 2000 CI-4/SL

Spec Diesel HPD CG-4/SJ

Spec Diesel Premium CF-4/SG

Spec Diesel SHPD CI-4

Spec Diesel SHPD CG-4

Spec Diesel SHPD CI-4

Spec Gold SN/CF

Spec Gold SN/SM/CF

 

A5/B5

Kategoria olejów silnikowych o wysokiej wydajności, niskim współczynniku tarcia, niskiej lepkości HTHS od 2,9 do 3,5 mPas oraz wysokiej zawartości popiołu siarczanowego. Przeznaczone do stosowania przy wydłużonych okresach między wymianami oleju w silnikach benzynowych samochodów osobowych i silnikach diesla.

Spec Gold SN/SM/CF

Spec Premium A5/B5 SL/CF

Cx - oleje kompatybilne z katalizatorem i filtrem cząstek stałych do silników benzynowych i diesla typu MID SAPS

Klasa ACEA

Zastosowanie

Oleje

C1

Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach wyposażonych katalizatory oraz w silnikach benzynowych i wysokoprężnych posiadających filtr cząstek stałych DPF i trójfunkcyjny katalizator TWC, w których wymagany jest olej o niskiej zawartości popiołu siarczanowego(<0,5%), niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości HTHS: powyżej 2,9 mPas. Zapewnia oszczędność paliwa wydłużoną żywotność filtrów DPF oraz katalizatora TWC - NORMA AKTUALNA (WKRÓTCE USUNIĘTA)

 

 

C2

Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach benzynowych i wysokoprężnych wyposażonych w katalizator, filtr cząstek stałych DPF i trójfunkcyjny katalizator TWC, w których wymagany jest olej o średniej zawartości popiołu (<0,8%), niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości HTHS: powyżej 2,9 mPas. Zapewnia oszczędność paliwa wydłużoną żywotność filtrów DPF oraz katalizatora TWC - NORMA AKTUALNA

 

Spec Premium C2/C3 SN/CF 5W/30

C3

Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach wyposażonych w katalizatory oraz w silnikach benzynowych i wysokoprężnych posiadających filtr cząstek stałych DPF i trójfunkcyjny katalizator TWC, w których wymagany jest olej o średniej zawartości popiołu siarczanowego (<0,8%) i lepkości HTHS: powyżej 3,5 mPas. Zapewnia wydłużoną żywotność filtrów DPF oraz katalizatora TWC - NORMA AKTUALNA

Spec Premium C2/C3 SN/CF 5W/30

Spec Premium C3 SN/SM/CF 5W/30 Spec Premium C3 SN/SM/CF 5W/40

C4

Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w silnikach wyposażonych w katalizatory oraz w silnikach benzynowych i wysokoprężnych posiadających filtr cząstek stałych DPF i trójfunkcyjny katalizator TWC, w których wymagany jest olej o niskiej zawartości popiołu siarczanowego (<0,5%) i lepkości HTHS: powyżej 3,5 mPas - NORMA AKTUALNA

BRAK

C5

Kategoria olejów silnikowych przeznaczonych do stosowania w technologicznie zaawansowanych samochodach osobowych i lekkich dostawczych, wyposażonych w silniki benzynowe i wysokoprężne o bezpośrednim wtrysku, w których zaleca się stosowanie olejów o niskiej lepkości HTHS w zakresie 2,6 - 2,9 mPas i średniej zawartości popiołu siarczanowego (<0,8%). Średni stopień popiołu siarczanowego - NORMA AKTUALNA

Spec Premium C5 SN/CF 5W/20

Ex - Oleje do silników wysokoprężnych

Klasa ACEA

Zastosowanie

Oleje

E4

Kategoria olejów silnikowych rekomendowana do stosowania w silnikach Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V, pracujących w trudnych warunkach, przy wydłużonych przebiegach między wymianami oleju. Odpowiednia dla silników diesla bez filtra cząstek stałych, oraz dla niektórych silników wyposażonych w układ recyrkulacji spalin EGR i niektórych silników wyposażonych w systemy redukcji emisji spalin SCR NOx. Zapewnia zachowanie czystości tłoków, chroni przed zużyciem mechanicznym i osadami sadzy.

Minimalna lepkości HTHS 3,5 mPas i wysoka zawartość popiołu siarczanowego(<2%) - NORMA AKTUALNA

Spec Diesel FAP/DPF CJ-4

Spec Diesel UHPD CI-4/CF

 

E6

Kategoria olejów silnikowych rekomendowana do stosowania w silnikach Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V, pracujących w trudnych warunkach, przy wydłużonych przebiegach między wymianami oleju. Odpowiednia dla silników diesla z filtrami cząstek stałych (w których stosowane jest paliwo o niskiej zawartości siarki <50ppm) lub też bez filtra oraz dla niektórych silników wyposażonych w układ recyrkulacji spalin EGR i niektórych silników wyposażonych w systemy redukcji emisji spalin SCR NOx. Zapewnia zachowanie czystości tłoków, chroni przed zużyciem mechanicznym i osadami sadzy. Minimalna lepkości HTHS 3,5 mPas i średnia zawartość popiołu siarczanowego(<1%) - NORMA AKTUALNA

Spec Diesel FAP/DPF

Spec Diesel FAP/DPF CJ-4

 

E7

Kategoria olejów silnikowych rekomendowana do stosowania w silnikach Diesla spełniających normy emisji spalin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV i Euro V, pracujących w trudnych warunkach tj. wydłużone przebiegi między wymianami oleju. Odpowiednia dla silników diesla bez filtrów cząstek stałych oraz do większości silników z EGR i systemami SCR NOx. Zapewnia bardzo dobrą ochronę silnika przed przedwczesnym zużyciem i czystość tłoków. Zapobiega zużyciu cylindrów i gromadzeniem się sadzy w instalacjach turbodoładowania. Minimalna lepkości HTHS 3,5 mPas i wysoka zawartość popiołu siarczanowego (<2%) - NORMA AKTUALNA

Spec Diesel 2000 CI-4/SL

Spec Diesel FAP/DPF

Spec Diesel FAP/DPF CJ-4

Spec Diesel SHPD CI-4

Spec Diesel SHPD E9 CJ-4/SN

Spec Diesel UHPD CI-4/CF

E9

Kategoria olejów silnikowych spełniających normy emisji spalin Euro I, Euro II, Euro III, Euro IV, Euro V i Euro VI,  pracujących w trudnych warunkach. Odpowiednia dla silników bez filtra cząstek stałych lub też posiadające filtry oraz dla większości silników wyposażonych w układ recyrkulacji spalin EGR i niektórych silników wyposażonych w systemy redukcji emisji spalin SCR NOx. Norma ta jest szczególnie zalecana dla silników wyposażonych w filtry cząstek stałych w których stosowane jest z paliwo o niskiej zawartości siarki <50ppm).

Minimalna lepkości HTHS 3,5 mPas i wysoka zawartość popiołu siarczanowego (<1%) - NORMA AKTUALNA

Spec Diesel FAP/DPF

Spec Diesel FAP/DPF CJ-4

Spec Diesel SHPD E9 CJ-4/SN

 

Oleje przemysłowe, w tym również oleje hydrauliczne, klasyfikuje się według lepkości kinematycznej zbadanej w temperaturze 40°C. Klasy te definiuje norma ISO 3448.

Klasa lepkości ISO 3448

2

3

5

7

10

15

22

32

46

68

100

150

220

320

460

680

1000

1500

2200

3200

Dopuszczalny zakres lepkości kinematycznej w mm2/s

1,98 - 2,42

2,88 - 3,52

4,14 - 5,06

6,12 - 7,48

9,00

- 11,0

13,5 - 16,5

19,8 - 24,2

28,8 - 35,2

41,4 - 50,6

61,2 - 74,8

90,0 - 110

135 - 165

198 - 242

288 - 352

414 - 506

612 - 748

900 - 1000

1350 - 1650

1980 - 2420

2880 - 3520

Oleje hydrauliczne

ISO 6743-4

DIN 51 524

Charakterystyka i zastosowanie

Oleje

HH

-

Oleje nie zawierające dodatków uszlachetniających lub zawierające jedynie dodatki polepszające właściwości deemulgujące i przeciwpienne oraz obniżające temperaturę krzepnięcia. Stosuje się w układach o lekkim obciążeniu. Obecnie rzadko stosowane.

-

HL

HL

Oleje o polepszonych właściwościach przeciwkorozyjnych i przeciwutleniających w stosunku do olejów rodzaju HH. Stosuje się w układach o średnim obciążeniu i pracujących w warunkach o niskiej zmienności temperatury.

Specol L-HL

HM

HLP

Oleje rodzaju HL o polepszonych właściwościach przeciwzużyciowych. Stosowane w układach hydraulicznych z elementami wysoko obciążonymi.

Specol L-HM/HLP

HV

HVLP

Oleje rodzaju HM o podwyższonych właściwościach lepkościowo-temperaturowych. Stosowane w maszynach budowlanych i urządzeniach dla żeglugi pracujących w zmiennych temperaturach.

Specol L-HV,
Specol HVI,
Specol HVLP-D

-

HLPD

Oleje rodzaju HM zawierające dodatki myjąco-dyspergujące. Rozpuszczają i rozpraszają w oleju obce substancje.

Specol HLP-D

Oleje przekładniowe są określane przez klasy jakości API w zależności od zawartości dodatków uszlachetniających. Tak samo jak w przypadku olejów  silnikowych, istotnym parametrem charakteryzującym oleje przekładniowe jest lepkość. Oleje przekładniowe stosowane w motoryzacji ze względu na lepkość klasyfikowane są przez normę SAE J306. Wyróżnia się oleje jednosezonowe i wielosezonowe. W nazwie olejów jednosezonowych występuje tylko jedna klasa lepkości i stosuje się je jedynie w sezonie letnim lub zimowym (te drugie w nazwie posiadają literę W od ang. winter). Natomiast oleje wielosezonowe w swojej nazwie mają oba parametry opisujące lepkość w warunkach zimowych i letnich.

Oleje przekładniowe

Klasa API

Charakterystyka i zastosowanie

Oleje

GL-1

Kategoria olejów przekładniowych bez dodatków uszlachetniających. Do zastosowania w łagodnych warunkach pracy. Przeznaczone są do smarowania przekładni zębatych, spiralnych, stożkowych i ślimakowych w pojazdach i maszynach.

 

PL GL-1

GL-2

Kategoria olejów przekładniowych do zastosowań dla których olej klasy GL-1 nie byłby wystarczający. Zawiera już dodatki uszlachetniające, głównie przeciwdziałające pieniu, korozji i utlenianiu.

-

GL-3

Kategoria olejów od klasy GL-2 różnią się tym, że zawierają już domieszkę substancji zwiększających odporność na zużycie i zatarcie. Mogą być stosowane w manualnych skrzyniach biegów i przekładniach stożkowych pracujących w umiarkowanych warunkach obciążenia (niskoobciążonych).

-

GL-4

Kategoria olejów przekładniowych zawierająca pakiet dodatków przeciwutleniających, przeciwkorozyjnych, przeciwzużyciowych (AP) i przeciwzatarciowych (AW). Oleje GL-4 są stosowane w zsynchronizowanych manualnych skrzyniach biegów, a także do pracujących w łagodnych warunkach osi hipoidalnych, spiralnych i stożkowych.

 

Hipospec GL-4 80W

Hipospec GL-4 80W/90

Hipospec GL-4 85W/90

Hipospec GL-4 85W/140

Hipospec GL-5 75W/80

Hipospec GL5 75W/90 semisynthetic

Hipospec GL5 75W90 synthetic

Hipospec GL5 75W140 synthetic

Hipospec GL-5 85W/140

GL-5

Kategoria olejów przekładniowych wysokiej jakości. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami smarnymi. Stosowane do smarowania przekładni hipoidalnych pracujących w ciężkich warunkach tj. wysoka prędkość i obciążenie, niska prędkość i wysoki moment obrotowy oraz wysoka prędkość i niski moment obrotowy.

Hipospec GL-5 75W/80

Hipospec GL-5 75W/90 LS sythetic

Hipospec GL5 75W/90 semisynthetic

Hipospec GL5 75W90 synthetic

Hipospec GL-5 75W/140 LS synthetic

Hipospec GL5 75W140 synthetic

Hipospec GL-5 80W

Hipospec GL-5 80W/90 LS

Hipospec GL-5 80W/90

Hipospec GL-5 85W/90

Hipospec GL-5 85W/140 LS

Hipospec GL-5 85W/140

GL-6

Ta kategoria jest uznawana za przestarzałą i wymieniana jest jedynie w celach historycznych.

-

Klasa lepkości według SAE J306

Maksymalna temperatura przy której lepkość dynamiczna wynosi 150 000 cP [°C]

Minimalna lepkość kinematyczna w 100°C [mm2/s]

Maksymalna lepkość kinematyczna w 100°C [mm2/s]

70W

-55

3,8

-

75W

-40

3,8

-

80W

-26

8,5

-

85W

-12

11,0

-

65

-

3,8

<5,0

70

-

5,0

<6,5

75

-

6,5

<8,5

80

-

8,5

<11,0

85

-

11,0

<13,5

90

-

13,5

<18,5

110

-

18,5

<24,0

140

-

24,0

<32,5

190

-

32,5

<41,0

250

-

41,0

-

Pobierz plik PDF z naszym opracowaniem

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień